ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା

ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା

ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩୦ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ।

Recent Post

Live Cricket Update