ହାଡ଼ି ହରିଜନ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ହାଡ଼ି ହରିଜନ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଣୀ ପରିବେଷଣ ବା କଥୋପକଥନ ଜାତି ପାଇଁ ଅପମାନ ଓ ଘୃଣା ସୂଚକ ହୋଇ ଥିବାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଓ ସାମାଜିକ ଉପରେ ବହୁତ କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳେ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଣୀ ଚରିତ୍ର କୁ ବାଦ କରାଯାଉ। ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ MCL, NTPC, TTPS, TFL ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୟତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

Recent Post

Live Cricket Update