ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା

ତାମିଲନାଡୁ ମଦୁରାଇରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା।
ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ୯ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ରାମେଶ୍ବରମ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ।
ଭାରତ ଗୌରବ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ସୂଚନା।

Recent Post

Live Cricket Update