ଭାରତ ୧୦ ୱିକେଟ ରେ ବିଜୟୀ ଓ ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତ

ଭାରତ ୧୦ ୱିକେଟ ରେ ବିଜୟୀ ଓ ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତ

୧୦ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଫାଇନାଲ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଫାଇନାଲକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା।
୧୯୯୮ରେ ଶାରଜାହରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୧୦ ୱିକେଟ୍‌ ମାତ୍‌ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ୨୦୦୩ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୦ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।

Recent Post

Live Cricket Update

You May Like This