ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବଜାରରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ର ପସରା ମେଳିଛି

ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବଜାରରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ର ପସରା ମେଳିଛି

ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ରେ ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜବାଜ। ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାର ରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ର ଗଣେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଢେ଼ଇ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

Recent Post

Live Cricket Update